Padi SRI 2: Persediaan Penanaman Padi SRI bagi Musim Kedua (Feb-Jun 2011) Pt 5

Padi SRI 2: Persediaan Penanaman Padi SRI bagi Musim Kedua (Feb-Jun 2011) Pt 5 bersambung: Penyediaan Tanah Sawah Selepas Menuai 4. Kerja Merata Tanah Dalam Keadaan Kering Tanah sawah perlu betul-betul rata untuk pertumbuhan padi yang sekata. Untuk tujuan itu, traktor yang sama di ganti peralatan dibelakangnya dengan ‘back bucket’  untuk membuat kerja merata tanah ini. ‘Back bucket’ digunakan untuk menolak tanah dari tempat yang lebih tinggi ke yang lebih…