Pembinaan Sebuah Kolam Takungan

Masalah Kekurangan Air Kawasan Barat Laut Selangor hanya mendapat bekalan air dari sungai; Sungai Tengi dan Sungai Bernam melalui Headwork Sungai Bernam dan Rumah Pam Bagan Terap. Bekalan air untuk tanaman padi hanya dapat menampung sebanyak 85 peratus dari keperluan. Kawasan penanaman padi yang bermasalah ialah ISA III (Irrigation Service Area 3) iaitu kawasan Panchang Bedena dan Bagan Terap. Kedua-dua kawasan ini menghadapi masalah kekurangan air kerana lokasinya di penghujung…

Taburan Hujan Mengikut Musim Menanam dan Menuai

Satu pemerhatian telah dijalankan bagi mengkaji taburan hujan mengikut kawasan blok pengairan. Data kemudian disusun mengikut bulan dan musim padi (musim menanam dan musim menuai). *Unit jumlah hujan dalam mm Singkatan yang digunakan: P – Planting (Menanam) H – Harvesting (Menuai) Dari data hujan ini, kita dapat meramal masalah yang akan timbul seperti kekurangan air, banjir, kemarau, masalah perosak, penyakit dan rumpai serta kaitan hujan dengan hasil padi.

Taburan Hujan Di Kawasan Tanaman Padi

Oleh Mohd Nazri bin Abu Seman (PLKP Tanjong Karang) dan Azmir Firdaus bin Zamzuri (IADA Barat Laut Selangor) Satu pemerhatian berkenaan dengan polar taburan hujan di kawasan penanaman padi IADA Barat Laut Selangor telah dijalankan bagi mengkaji dan memerhati kesan taburan hujan ke atas tanaman padi. Data diambil bermula dari tahun 1980 hingga tahun 2007 dari 8 stesen hujan di sekitar kawasan Barat Laut Selangor. Jadual 1 : Senarai Stesen…