Padi SRI Selangor : Status Benih Padi Negara – Part 4

Padi SRI Selangor : Status Benih Padi Negara – Part 4

Kenyataan Tender

Kenyataan Tender


Padi SRI Selangor : Status Benih Padi Negara – Part 3
Padi SRI Selangor : Status Benih Padi Negara – Part 2
Padi SRI Selangor : Status Benih Padi Negara – Part 1

Tahun 2012 – Kementerian Pertanian sekali lagi telah menukar program
pengeluaran benih padi sah daripada sistem kuota kepada sistem tender.

Untuk menyertai tender semua pengeluar hendaklah memenuhi 3 syarat :-

i) Loji pemprosesan milik sendiri
ii) Mempunyai alat indented Cylinder / Colour Sorter
iii) Mempunyai sijil kewangan bertaraf bumiputera

Untuk sistem tender Kementerian Pertanian telah menetapkan kepada
11 petender /pengeluar yang berjaya. Jumlah yang ditetapkan untuk
ditender seperti berikut:

20 000 metrik tan setahun – 2 pengeluar
8 000 metrik tan setahun – 3 pengeluar
3 000 metrik tan setahun – 4 pengeluar
2 000 metrik tan setahun – 2 pengeluar

Jumlah: 80 000 metrik tan setahun

Pengeluar yang berjaya dalam tender tersebut ialah :

1) Kilang Beras Sri Merbok – 22 000 mtan

2) 1-Hj Md Noor Sdn. Bhd –milik sendiri – 20 000 mtan
2-Loji MADA – sewa

3) PPK Lahar Bubu – 8 000 mtan
4) Felcra – 8 000 mtan
5) SPPM – 8 000 mtan
6) Jelapang Selatan – 3 000 mtan
7) Paddytech- sewa loji MADA di Terengganu – 3 000 mtan
8) OBL Maju – 3 000 mtan
9) Padi Pukal Parit 7, Sekinchan Sdn. Bhd. – 2 000 mtan
10) KADA – 3 000 mtan

JUMLAH: 80 000 mtan

2 pengeluar telah memohon rayuan supaya disemak balik keputusan
tender dan Kementerian Pertanian telah bersetuju mengeluarkan
keputusan berikut pada Nov 2012:

1) Kilang Beras Sri Merbok – 20 000 mtan
2) Hj. Md. Noor – 18 000 mtan
3) PPK Lahar Bubu – 8 000 mtan
4) Felcra – 8 000 mtan
5) SPPM – 8 000 mtan
6) Jelapang Selatan – 3 000 mtan
7) Paddytech – 2 000 mtan
8) OBL Maju – 3 000 mtan
9) KADA – 3 000 mtan
10) Padi Pukal Parit 7 Sekinchan dan Sdn. Bhd – 1 500 mtan
11) Pertama Padi Sdn. Bhd. – 4 000 mtan
12) Dataran Pusaka Sdn. Bhd. – 1 500 mtan

JUMLAH: 80 000 mtan

Baca juga yang kat sini untuk pencerahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s