Padi SRI 2 : Penerangan Cara Membuat Penanaman Cara SRI Pt 11

Padi SRI 2 : Penerangan Cara Membuat Penanaman Cara SRI Pt 11

Kapor GML Telah Dibekalkan

Kapor GML Telah Dibekalkan

Penerangan telah dibuat secara terperinci dan diberikan butir-butir aktiviti yang perlu dijalankan dengan menepati masa yang ditetapkan. Bagi keempat peserta yang bersetuju menjalankan pemerhatian penanaman padi secara SRI, pihak MBI telah meluluskan peruntukan untuk membantu menampung kos pengeluaran. Ini adalah untuk memastikan pihak peserta tidak mengeluarkan apa-apa kos tambahan bagi tujuan melaksanakan pemerhatian ini.

Setiap peserta menerima bantuan berbentuk khidmat membajak/merata, bekalan kapor GML (1 tan/ekar), kompos IMO (1 tan/ekar), alat menggaris, alat melandak, baja/pengenyah serangga organik yang lengkap, benih padi MR 219 (3 kg/ekar), serta wang tunai untuk membayar upah menanam cara SRI (RM250/ekar) dan 2 kali melandak (RM200/ekar setiap kali). Penerangan khusus secara perseorangan dibuat dengan membutirkan setiap langkah yang perlu diambil sebelum surat persetujuan ditandatangani. Ini adalah untuk memastikan peserta faham apa yang perlu dibuat, kerana jika tidak diikut setiap langkah pada masa yang ditetapkan ia akan menjejaskan hasil.

Kapor GML dan kompos diedarkan dahulu untuk diserak disawah. Ini diikuti dengan perkhidmatan membajak/merata oleh Jabatan Pertanian. Bantuan pihak Jabatan Pertanian amat dihargai kerana peserta dapat membaiki sawah mereka sekaligus. Baja dan pengenyah serangga dibekalkan selengkap bersama benih padi. Jadual pengurusan sawah dan pembajaan disertakan.

Tarikh menanam ditentukan oleh peserta sendiri, dan ini ditetapkan mengikut tempahan tenaga manusia yang akan melaksanakan kerja menanam. Peserta juga perlu menyemai benih padi 10 hari sebelum tarikh menanam. Peserta diminta membuat pemilihan benih menggunakan air garam. Ini adalah untuk memastikan benih yang ditanam hanyalah yang terbaik dan bernas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s