Perbentangan Kertas Cadangan Oleh UPM

Jabatan Pertanian Selangor dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia akan menjalankan satu penyelidikan “Cabaran dan Strategi bagi Meningkatkan Pengeluaran Padi di Kalangan Petani Barat Laut Selangor”. Beberapa agensi lain turut terlibat dalam kajian ini termasuk IADA Barat Laut Selangor, Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor, AGRO Bank, MARDI, LPP dan PPK.

Tujuan kajian

  1. Mengenalpasti amalan pertanian yang diamalkan oleh petani dan hasilnya.
  2. Mengenalpasti masalah, halangan dan kaedah untuk meningkatkan hasil padi.
  3. Membuat strategi bagi meningkatkan pengeluaran padi dan seterusnya meningkatkan pendapatan petani.

Objektif kajian
Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti amalan pertanian yang diamalkan oleh petani di Barat Laut Selangor. Kajian ini bertujuan untuk mendedahkan, menerangkan, menganalisa dan mengetengahkan idea bagaimana petani dapat memperbaiki amalan mereka untuk meningkatkan pengeluaran padi mereka.

Pencapaian yang dijangka
Road Map bagi Good Agricultural Practice; satu bentuk empirical-based production model (kit, modul dan program latihan) dapat dibangunkan untuk dijadikan sebagai bimbingan kepada petani, pegawai pertanian, penyelidik, pembuat polisi dan ahli akedemik bagi melatih petani membangunkan diri mereka sebagai pengusaha dan usahawan yang profesional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s