Taburan Hujan Di Kawasan Tanaman Padi

Oleh
Mohd Nazri bin Abu Seman (PLKP Tanjong Karang) dan
Azmir Firdaus bin Zamzuri (IADA Barat Laut Selangor)

Satu pemerhatian berkenaan dengan polar taburan hujan di kawasan penanaman padi IADA Barat Laut Selangor telah dijalankan bagi mengkaji dan memerhati kesan taburan hujan ke atas tanaman padi. Data diambil bermula dari tahun 1980 hingga tahun 2007 dari 8 stesen hujan di sekitar kawasan Barat Laut Selangor.

Jadual 1 : Senarai Stesen Cerapan Hujan

stesyen-hujan

Rajah 1 : Taburan Hujan dari 1980 hingga 2007 Barat Laut Selangor

data-taburan-hujan-80-07

Dari pemerhatian yang dijalankan, taburan hujan di kawasan Barat Laut Selangor tidak berubah dalam tempoh 30 tahun. Namun begitu jumlah hujan tahunan didapati merosot dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini.

Pemerhatian terperinci dibuat mengikut blok-blok pengairan serta jadual penanaman padi bagi mendapatkan maklumat hujan yang lengkap mengikut waktu menanam dan menuai. Disamping itu juga, pegawai serta petani dapat membuat persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan dari perubahan cuaca seperti kemarau dan banjir di kawasan tanaman padi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s