Laporan Serangan Bena Perang di Sg Burong 1/2008 (13 Mei, 2008)

Kawasan Sungai Burong

Tempat :                          12 blok (Ban 3 ke atas)

Bilangan Lot Terlibat :      854 lot

Keluasan terlibat:             1024.8 hektar

Keluasan diserang:            205 hektar

Anggaran % serangan:       20%

Mula serangan:                  80 – 90 HLT (hari lepas tanam)

Punca:                              i.  Kekurangan bekalan air.

ii.  Faktor cuaca.

Tindakan jangka pendek:   1.  Semburan racun kimia.

2.   Membakar jerami bagi mengawal populasi serangga (??)

Tindakan jangka panjang:    1. Bekalan air ke palong perlu sehingga tanaman diperingkat 100 HLT.

2. Kawalan secara bersepadu (IPM) dipergiatkan.

Advertisements

One comment on “Laporan Serangan Bena Perang di Sg Burong 1/2008 (13 Mei, 2008)

  1. Laporan Terkini Serangan Bena Perang (Sungai Burong-M01/2008).

    Hasil lawatan dan perbincangan pada 14 Mei 2008 bersama Pengarah Pertanian Negeri Selangor di Unit Perlindungan Tanaman Sungai Burong didapati keluasan yang terlibat dengan serangan Bena Perang (Nilaparvata lugens) ialah 24 Hektar (20 lot)dimana didapati 2 hektar telah musnah (Burn). Bilangan petani yang terlibat adalah seramai 20 orang. Kawalan telah dilaksanakan oleh para petani dengan menggunakan racun seperti Actara 25 WG (Thiamethoxam), Lanmertin (Buprofezin)dan Tapisan (Bufrofezin). Peringkat padi yang diserang adalah berumur 80 hingga 90 HLT (Hari Lepas Tanam). Kawasan padi di Sg. Burong dijangka dituai dalam masa 2 hingga 3 minggu lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s